Developed in conjunction with Joomla extensions.

Google

WWW
YourDomain
   

   
 
   

เนื้อหา

บูรณาการ 3 ฝ่าย ตำรวจ ทหาร ปกครอง

รายละเอียด

43.jpg

                    พ.ต.ท.ทัศนัย นคราวนากุล สวป.สภ.ประทาย พร้อมด้วยร้อยเวรป้องกันปราบปราม ร่วมกับ ทหาร ปกครอง บูรณาการร่วมกันตรวจสถานบริการในพื้นที่ ิเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิด การค้ามนุษย์ ค้าประเวณี การแสดงลามกอนาจาร และอบายมุขทุกประเภท

41.jpg

539.jpg

   
ลิขสิทธิ์ © 2562 สภ.ประทาย จว.นครราชสีมา. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.

:สถานีตำรวจภูธรประทาย เลขที่ 455 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทร.0-4448-9209,0-4447-9456 โทรสาร 0-4448-9209

© สภ.ประทาย